16/08/2017

Chính phủ điều chỉnh tăng tổng sản lượng ngũ cốc lương thực khoảng 2,3 triệu tấn đến kỷ lục 275,68 triệu tấn trong niên vụ 2016-17, kết thúc vào tháng 6.

Sản lượng kỷ lục đạt được trong gạo, lúa mì, ngũ cốc và đậu do mưa tốt.

Sản lượng ngũ cốc đã giảm còn 251,57 triệu tấn trong niên vụ 2015-16 (tháng 7 - 6). Kỷ lục trước đây 265,04 triệu tấn đạt được trong niên vụ 2013-14.

Bộ Nông nghiệp cho biết do mưa tốt trong mùa mưa 2016 và những sáng kiến chính sách khác nhau của chính phủ, sản lượng ngũ cốc lương thực đã tăng kỷ lục trong năm nay.

Dựa trên phản hồi từ các bang, Bộ Nông nghiệp đã điều chỉnh tăng sản lượng ngũ cốc lương thực đến 275,68 triệu tấn so với dự kiến trước đây 273,38 triệu tấn trong niên vụ 2016-17.

Tăng khoảng 2,3 triệu tấn ngũ cốc lương thực chủ yếu đến từ sản lượng kỷ lục từ gạo, lúa mì, ngũ cốc và đậu.

(Nguồn: The Economic Times)