17/08/2017

Nhập khẩu gạo Philippines năm nay có thể tăng gấp đôi đến 1,6 triệu tấn, so với 800.000 tấn trong năm 2016, theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Philippines tăng cường nhập khẩu nhằm tăng tồn kho gạo của Cơ quan Lương thực Quốc gia.

Dự kiến mới nhất của USDA là tăng 14,28% so với dự báo hồi tháng 7 ở mức 1,4 triệu tấn.

Sản lượng gạo Philippines năm nay có thể đạt 11,5 triệu tấn, cao hơn sản lượng 11 triệu tấn năm 2016. Điều này là do tăng diện tích gieo trồng lúa.

Diện tích thu hoạch gạo năm 2017 sẽ tăng đến 4,6 triệu ha, so với 4,52 triệu ha năm qua. Năng suất lúa bình quân năm nay có thể đạt 3,97 tấn/ha, cao hơn 2,84% so với 3,86 tấn/ha năm 2016.

Cơ quan Thống kê Philippines cho rằng sản lượng lúa nước này trong giai đoạn tháng 1 - 9 có thể tăng khoảng 10,6% đến 11,69 triệu tấn, so với 10,61 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước.

(Nguồn: http://www.businessmirror.com.ph)