08/08/2017

Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) lên kế hoạch nhập khẩu gấp đôi năm nay vào năm 2018.

Giám đốc NFA Jason Laureano Y. Aquino cho biết NFA lên kế hoạch nhập khẩu khoảng 580.000 tấn trong năm 2018, cao hơn gấp đôi 250.000 tấn đã mua năm nay.

Ngoài ra, NFA cũng dự kiến mua gom khoảng 1,2 triệu tấn gạo trong nước, cao hơn gấp 5 lần 225.000 tấn trong năm 2017.

NFA chỉ nhập khẩu khi thiếu hụt sản lượng nội địa.

NFA được chỉ thị duy trì tồn kho đệm đủ cho 15 ngày vào bất kỳ lúc nào và 30 ngày trong những tháng giáp hạt hoặc bằng mua gom trong nước hay nhập khẩu.

Chính phủ cũng đã cho phép nhập khẩu tư nhân khoảng 805.200 tấn gạo bằng đấu thầu, dự kiến diễn ra vào quý tới.

Năm nay, Bộ Nông nghiệp đặt chỉ tiêu mua gom 18,5 triệu tấn lúa, tăng 4,93% so với 17,627 triệu tấn trong năm 2017.

(Nguồn: http://www.blackseagrain.net)