Bản Tin 1124 (Ngày 11/08/2017 Đến Ngày 17/08/2017)

25/07/2017

Đấu thầu NFA thời gian tới sẽ là tâm điểm thời gian tới, trong khi có nhiều tin hơn về nỗ lực của Bangladesh để mua được nhiều gạo hơn, đấu thầu ngày 09/07, mua 50.000 tấn gạo đồ 5%, cũng như bàn tán nhiều hơn về nỗ lực G2G để mua nhiều gạo hơn,...

Bản Tin 1116 (Ngày 16/06/2017 Đến Ngày 22/06/2017)

14/08/2017

Tin về đấu thầu của Philippines, mua nhiều hơn của Bangladesh. Chính phủ Sri Lanka tìm cách nhập khẩu gạo, yêu cầu 500.000 tấn.

Bản Tin 1120 (Ngày 14/07/2017 Đến Ngày 20/07/2017)

Bản Tin 1115 (Ngày 09/06/2017 Đến Ngày 15/06/2017)

Bản Tin 1123 (Ngày 04/08/2017 Đến Ngày 10/08/2017)

17/07/2017

Tuần này tiêu điểm là thông báo của NFA hôm 06/07/2017 đấu thầu ngày 25/07 tìm mua 250.000 tấn gạo trắng 25%, đóng bao 50kg polypropylene.

Bản Tin 1114 (Ngày 02/06/2017 Đến Ngày 08/06/2017)

Bản Tin 1122 (Ngày 28/07/2017 Đến Ngày 03/08/2017)

Bản Tin 1119 (Ngày 07/07/2017 Đến Ngày 13/07/2017)

Bản Tin 1113 (Ngày 26/05/2017 Đến Ngày 01/06/2017)

31/07/2017

Khả năng mua từ Iraq, Iran, Philippines, Bangladesh và Sri Lanka, tất cả diễn ra vào lúc thu hoạch gạo có khuynh hướng thấp nhất trên thị trường toàn cầu.

Bản Tin 1118 (Ngày 30/06/2017 Đến Ngày 06/07/2017)

Bản Tin 1112 (Ngày 19/05/2017 Đến Ngày 25/05/2017)

Bản Tin 1121 (Ngày 21/07/2017 Đến Ngày 27/07/2017)

Bản Tin 1117 (Ngày 23/06/2017 Đến Ngày 29/06/2017)

Bản Tin 1111 (Ngày 12/05/2017 Đến Ngày 18/05/2017)