05/09/2017

Giao dịch tuần này liên quan đến nhu cầu đang tăng từ Bangladesh, Nigeria trước lễ Giáng Sinh.

14/08/2017

Tin về đấu thầu của Philippines, mua nhiều hơn của Bangladesh. Chính phủ Sri Lanka tìm cách nhập khẩu gạo, yêu cầu 500.000 tấn.

Bản Tin 1120 (Ngày 14/07/2017 Đến Ngày 20/07/2017)

Bản Tin 1126 (Ngày 25/08/2017 Đến Ngày 31/08/2017)

Bản Tin 1123 (Ngày 04/08/2017 Đến Ngày 10/08/2017)

17/07/2017

Tuần này tiêu điểm là thông báo của NFA hôm 06/07/2017 đấu thầu ngày 25/07 tìm mua 250.000 tấn gạo trắng 25%, đóng bao 50kg polypropylene.

28/08/2017

Tuần này hầu hết chú ý là vào đấu thầu ngày Chủ Nhật 20/8 tại Bangladeshh. Bàn tán về MoU của Bangladesh với Thái Lan (1 triệu tấn) và Cambodia (1 triệu tấn).

Bản Tin 1122 (Ngày 28/07/2017 Đến Ngày 03/08/2017)

Bản Tin 1119 (Ngày 07/07/2017 Đến Ngày 13/07/2017)

Bản Tin 1125 (Ngày 18/08/2017 Đến Ngày 24/08/2017)

31/07/2017

Khả năng mua từ Iraq, Iran, Philippines, Bangladesh và Sri Lanka, tất cả diễn ra vào lúc thu hoạch gạo có khuynh hướng thấp nhất trên thị trường toàn cầu.

Bản Tin 1118 (Ngày 30/06/2017 Đến Ngày 06/07/2017)

23/8/2017

Trong một tuần yên tĩnh, tiêu điểm là đấu thầu Bangladesh ngày 8/8/2017. Giá bỏ thầu so kè giữa Phoenix và Olam, giá thấp hơn là điều có thể?...

Bản Tin 1121 (Ngày 21/07/2017 Đến Ngày 27/07/2017)

Bản Tin 1117 (Ngày 23/06/2017 Đến Ngày 29/06/2017)

Bản Tin 1124 (Ngày 11/08/2017 Đến Ngày 17/08/2017)

25/07/2017

Đấu thầu NFA thời gian tới sẽ là tâm điểm thời gian tới, trong khi có nhiều tin hơn về nỗ lực của Bangladesh để mua được nhiều gạo hơn, đấu thầu ngày 09/07, mua 50.000 tấn gạo đồ 5%, cũng như bàn tán nhiều hơn về nỗ lực G2G để mua nhiều gạo hơn,...

Bản Tin 1116 (Ngày 16/06/2017 Đến Ngày 22/06/2017)