14/03/2018

Ủy ban Ngũ cốc Iraq chính thức trao thầu 30.000 tấn gạo cho Hanalico ở mức $590/tấn CIF Free Out. Iraq cũng tìm kiếm giá chào từ Mỹ. Các nguồn tin cũng xác nhận rằng trao thầu trước đây cho Pakistan đã bị hủy bỏ.

Bản Tin 1148 (Ngày 26/01/2018 Đến Ngày 01/02/2018)

Bản Tin 1143 (Ngày 22/12/2017 Đến Ngày 28/12/2017)

Bản Tin 1151 (Ngày 02/03/2018 Đến Ngày 08/03/2018)

Bản Tin 1147 (Ngày 19/01/2018 Đến Ngày 25/01/2018)

25/12/2017

Thị trường giảm, và trong khi có hy vọng hay dự kiến về mua của Philippines thời gian tới với các đơn hàng dự kiến từ Philippines trước Giáng Sinh, thị trường dường như đang chững lại.

05/03/2018

Philippines bàn tán về tồn kho NFA giảm và nhu cầu tăng tồn kho khẩn cấp, nhưng không có tin đấu thầu NFA hay đấu thầu chính phủ - tư nhân (G2P).

Bản Tin 1146 (Ngày 12/01/2018 Đến Ngày 18/01/2018)

Bản Tin 1142 (Ngày 15/12/2017 Đến Ngày 21/12/2017)

Bản Tin 1150 (Ngày 23/02/2018 Đến Ngày 01/03/2018)

Bản Tin 1145 (Ngày 05/01/2018 Đến Ngày 11/01/2018)

18/12/2017

Đấu thầu Iraq ngày 04/12 với giá bỏ thầu có giá trị đến ngày 09/12, và trong khi chưa có thông tin thắng thầu, giá chào từ 7 nguồn cung tại Argentina, Ấn Độ, Pakistan, Paraguay, Thái Lan, Uruguay và Mỹ.

19/02/2018

Mua của Indonesia hiện tại đã được bảo đảm, Bangladesh quyết định hủy bỏ thỏa thuận chính phủ với Thái Lan 150.000 tấn và khi chính phủ Sri Lanka sẽ hoãn lại nhập khẩu, cho phép nông dân hưởng lợi từ giá cao hơn cho vụ đang diễn ra.

Bản Tin 1144 (Ngày 29/12/2017 Đến Ngày 04/01/2018)

Bản Tin 1141 (Ngày 08/12/2017 Đến Ngày 14/12/2017)

Bản Tin 1149 (Ngày 02/02/2018 Đến Ngày 08/02/2018)

02/01/2018

Đấu thầu Hàn Quốc trao thầu 32.233 tấn (tất cả gạo Mỹ ở mức giá $856/tấn cho Fila Line Co. và $963,64 cho Shin Song Food theo bảng bên dưới), 38.422 tấn gạo lứt hạt trung bình tái đấu thầu ngày 26/12/2017.

Bản Tin 1140 (Ngày 01/12/2017 Đến Ngày 07/12/2017)