Bản Tin 1163 (Ngày 25/05/2018 Đến Ngày 31/05/2018)

02/05/2018

Bulog mua từ Pakistan. Indonesia hiện diện đáng kể trên thị trường với mua khoảng 500.000 tấn gạo. Không xác nhận chi tiết nhưng giá đề xuất khoảng $470-490/tấn, tùy loại gạo và xuất xứ.

09/04/2018

Thị trường Thái Lan sôi động, với bàn tán gần đây về cung cấp thêm và thậm chí ổn định do tăng giá nhẹ trong những tuần gần đây. Xuất khẩu sang Indonesia, Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản làm cho nhu cầu ổn định.

Bản Tin 1158 (Ngày 20/04/2018 Đến Ngày 26/04/2018)

Bản Tin 1155 (Ngày 30/03/2018 Đến Ngày 05/04/2018)

Bản Tin 1160 (Ngày 04/05/2018 Đến Ngày 10/05/2018)

23/04/2018

Truyền thông Philippines thông báo kế hoạch về thỏa thuận G2G, mua 250.000 tấn WR 25%. Ngân sách dự trù 9,12 tỷ peso, với giá ước tính $461/tấn, và đây là giá CFR DDU trước đây.

Bản Tin 1154 (Ngày 23/03/2018 Đến Ngày 29/03/2018)

Bản Tin 1161 (Ngày 11/05/2018 Đến Ngày 17/05/2018)

Bản Tin 1157 (Ngày 13/04/2018 Đến Ngày 19/04/2018)

Bản Tin 1153 (Ngày 16/03/2018 Đến Ngày 22/03/2018)

07/05/2018

Tuần này thị trường là về đấu thầu Philippines, làm cho giá tăng sau hai tuần qua với mua của Indonesia, thêm vào bán ra 150.000 tấn của Ấn Độ, làm cho đặt hàng của Bulog ước tính 1,8 triệu tấn.

16/04/2018

Bangladesh có tin dự kiến nhập khẩu 1,1 triệu tấn. Trong khi con số này thấp hơn 1,8 triệu tấn trong năm 2017, điều này thêm vào làn sóng mua thời gian tới và sẽ tác động thị trường gạo đồ và gạo trắng, với Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam và Miến Điện được cho là những nước cung cấp.

19/03/2018

Đấu thầu GTC của Iran 45.000 tấn gạo basmati 1121 Ấn Độ đã bị hủy bỏ. Tổng Công ty Thương mại Mauritius cũng thông báo đấu thầu ngày 16/03/2018 mua 100.000 tấn gạo đồ 1121 basmati, đóng bao 5kg với giao hàng từ 15/4 - 15/7/2018.

Bản Tin 1159 (Ngày 27/04/2018 Đến Ngày 03/05/2018)

Bản Tin 1156 (Ngày 06/04/2018 Đến Ngày 12/04/2018)

Bản Tin 1152 (Ngày 09/03/2018 Đến Ngày 15/03/2018)