09/04/2018

Thị trường Thái Lan sôi động, với bàn tán gần đây về cung cấp thêm và thậm chí ổn định do tăng giá nhẹ trong những tuần gần đây. Xuất khẩu sang Indonesia, Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản làm cho nhu cầu ổn định.

14/03/2018

Ủy ban Ngũ cốc Iraq chính thức trao thầu 30.000 tấn gạo cho Hanalico ở mức $590/tấn CIF Free Out. Iraq cũng tìm kiếm giá chào từ Mỹ. Các nguồn tin cũng xác nhận rằng trao thầu trước đây cho Pakistan đã bị hủy bỏ.

Bản Tin 1148 (Ngày 26/01/2018 Đến Ngày 01/02/2018)

Bản Tin 1155 (Ngày 30/03/2018 Đến Ngày 05/04/2018)

Bản Tin 1151 (Ngày 02/03/2018 Đến Ngày 08/03/2018)

Bản Tin 1147 (Ngày 19/01/2018 Đến Ngày 25/01/2018)

Bản Tin 1154 (Ngày 23/03/2018 Đến Ngày 29/03/2018)

05/03/2018

Philippines bàn tán về tồn kho NFA giảm và nhu cầu tăng tồn kho khẩn cấp, nhưng không có tin đấu thầu NFA hay đấu thầu chính phủ - tư nhân (G2P).

Bản Tin 1146 (Ngày 12/01/2018 Đến Ngày 18/01/2018)

Bản Tin 1153 (Ngày 16/03/2018 Đến Ngày 22/03/2018)

Bản Tin 1150 (Ngày 23/02/2018 Đến Ngày 01/03/2018)

Bản Tin 1145 (Ngày 05/01/2018 Đến Ngày 11/01/2018)

19/03/2018

Đấu thầu GTC của Iran 45.000 tấn gạo basmati 1121 Ấn Độ đã bị hủy bỏ. Tổng Công ty Thương mại Mauritius cũng thông báo đấu thầu ngày 16/03/2018 mua 100.000 tấn gạo đồ 1121 basmati, đóng bao 5kg với giao hàng từ 15/4 - 15/7/2018.

19/02/2018

Mua của Indonesia hiện tại đã được bảo đảm, Bangladesh quyết định hủy bỏ thỏa thuận chính phủ với Thái Lan 150.000 tấn và khi chính phủ Sri Lanka sẽ hoãn lại nhập khẩu, cho phép nông dân hưởng lợi từ giá cao hơn cho vụ đang diễn ra.

Bản Tin 1144 (Ngày 29/12/2017 Đến Ngày 04/01/2018)

Bản Tin 1152 (Ngày 09/03/2018 Đến Ngày 15/03/2018)

Bản Tin 1149 (Ngày 02/02/2018 Đến Ngày 08/02/2018)

02/01/2018

Đấu thầu Hàn Quốc trao thầu 32.233 tấn (tất cả gạo Mỹ ở mức giá $856/tấn cho Fila Line Co. và $963,64 cho Shin Song Food theo bảng bên dưới), 38.422 tấn gạo lứt hạt trung bình tái đấu thầu ngày 26/12/2017.