20/07/2018

Cung cấp cải thiện và nhu cầu giảm. Nửa đầu năm 2018 chứng kiến nhu cầu từ Indonesia, Philippines, Malaysia và thậm chí Bangladesh (hiện diện rõ hơn đến tháng 5/2018 trong xuất khẩu của Ấn Độ),...

Bản Tin 1163 (Ngày 25/05/2018 Đến Ngày 31/05/2018)

Bản Tin 1170 (Ngày 13/07/2018 Đến Ngày 19/07/2018)

15/06/2018

Tin lớn tuần này là từ Malaysia, khi tân chính phủ đang tạo thay đổi và một trong những thay đổi đó là hủy bỏ độc quyền nhập khẩu gạo của Bernas.

Bản Tin 1169 (Ngày 06/07/2018 Đến Ngày 12/07/2018)

Bản Tin 1165 (Ngày 08/06/2018 đến ngày 14/06/2018)

Bản Tin 1160 (Ngày 04/05/2018 Đến Ngày 10/05/2018)

Bản Tin 1168 (Ngày 29/06/2018 Đến Ngày 05/07/2018)

11/06/2018

MAV 2018 có số lượng 805.200 tấn, chia thành 293.100 tấn/lô cho Thái Lan và Việt Nam, 50.000 tấn cho mỗi nước Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc, 15.000 tấn cho Úc, 4.000 tấn cho Ecuador và 50.000 tấn nhập khẩu Omnibus mà có thể chọn bất kỳ nguồn cung nào.

Bản Tin 1161 (Ngày 11/05/2018 Đến Ngày 17/05/2018)

29/06/2018

Thái Lan có một tuần yên tĩnh, làm cho giá giảm và Thái Lan tăng cường khả năng cạnh tranh, nhưng tin quan trọng là từ việc Thái Lan thông báo rằng 1,48 triệu tấn trong số 1,49 triệu tấn gạo không dùng được cho người từ tồn kho...

Bản Tin 1164 (Ngày 01/06/2018 Đến Ngày 07/06/2018)

07/05/2018

Tuần này thị trường là về đấu thầu Philippines, làm cho giá tăng sau hai tuần qua với mua của Indonesia, thêm vào bán ra 150.000 tấn của Ấn Độ, làm cho đặt hàng của Bulog ước tính 1,8 triệu tấn.

Bản Tin 1167 (Ngày 22/06/2018 Đến Ngày 28/06/2018)

01/06/2018

Thị trường Thái Lan tăng giá nhiều hơn do tin về thắng thầu Philippines, cho thấy tâm lý tích cực và giá tăng. Thái Lan trong tâm trạng tốt với bán bán ra gần đây sang Indonesia, Malaysia, cũng như hai đấu thầu từ Philippines,...

Bản Tin 1159 (Ngày 27/04/2018 Đến Ngày 03/05/2018)