19/02/2018

Mua của Indonesia hiện tại đã được bảo đảm, Bangladesh quyết định hủy bỏ thỏa thuận chính phủ với Thái Lan 150.000 tấn và khi chính phủ Sri Lanka sẽ hoãn lại nhập khẩu, cho phép nông dân hưởng lợi từ giá cao hơn cho vụ đang diễn ra.

Bản Tin 1144 (Ngày 29/12/2017 Đến Ngày 04/01/2018)

Bản Tin 1141 (Ngày 08/12/2017 Đến Ngày 14/12/2017)

Bản Tin 1149 (Ngày 02/02/2018 Đến Ngày 08/02/2018)

02/01/2018

Đấu thầu Hàn Quốc trao thầu 32.233 tấn (tất cả gạo Mỹ ở mức giá $856/tấn cho Fila Line Co. và $963,64 cho Shin Song Food theo bảng bên dưới), 38.422 tấn gạo lứt hạt trung bình tái đấu thầu ngày 26/12/2017.

Bản Tin 1140 (Ngày 01/12/2017 Đến Ngày 07/12/2017)

Bản Tin 1148 (Ngày 26/01/2018 Đến Ngày 01/02/2018)

Bản Tin 1143 (Ngày 22/12/2017 Đến Ngày 28/12/2017)

04/12/2017

Tuần này, mua từ Hàn Quốc và Nhật Bản là tiêu điểm khi mua lần lượt là 132.790 tấn và 71.703 tấn đã được xác nhận. Đấu thầu Nhật Bản cho thấy 24.000 tấn gạo hạt trung bình từ Mỹ,...

Bản Tin 1147 (Ngày 19/01/2018 Đến Ngày 25/01/2018)

25/12/2017

Thị trường giảm, và trong khi có hy vọng hay dự kiến về mua của Philippines thời gian tới với các đơn hàng dự kiến từ Philippines trước Giáng Sinh, thị trường dường như đang chững lại.

Bản Tin 1139 (Ngày 24/11/2017 Đến Ngày 30/11/2017)

Bản Tin 1146 (Ngày 12/01/2018 Đến Ngày 18/01/2018)

Bản Tin 1142 (Ngày 15/12/2017 Đến Ngày 21/12/2017)

Bản Tin 1138 (Ngày 17/11/2017 Đến Ngày 23/11/2017)

Bản Tin 1145 (Ngày 05/01/2018 Đến Ngày 11/01/2018)

18/12/2017

Đấu thầu Iraq ngày 04/12 với giá bỏ thầu có giá trị đến ngày 09/12, và trong khi chưa có thông tin thắng thầu, giá chào từ 7 nguồn cung tại Argentina, Ấn Độ, Pakistan, Paraguay, Thái Lan, Uruguay và Mỹ.

Bản Tin 1137 (Từ Ngày 10/11/2017 Đến Ngày 16/11/2017)