Bản Tin 1103 (Ngày 17/03/2017 Đến Ngày 23/03/2017)

Bản Tin 1097 (Ngày 03/02/2017 Đến Ngày 09/02/2017)

Tổng kết giá xuất khẩu thế giới ở các nước như : Thái Lan , Pakistan , Ấn Độ , Mỹ , Uruguay từ 1 năm đến 5 năm trước

Bản Tin 1102 (Ngày 10/03/2017 Đến Ngày 16/03/2017)

Bản Tin 1096 (Ngày 13/01/2017 Đến Ngày 19/01/2017)

Tổng kết giá gạo trong tuần ở các nước như : Mỹ , Thái Lan , Pakistan , Ấn Độ

Bản Tin 1101 (Ngày 03/03/2017 Đến Ngày 09/03/2017)

Bản Tin 1095 (Ngày 06/01/2017 Đến Ngày 12/01/2017)

Theo số liệu của Bộ Thương mại, cho đến giữa tháng 12 năm tài khóa này, Miến Điện xuất khẩu gần 600.000 tấn gạo, giảm khoảng 110.000 tấn so với năm trước.

Bản Tin 1100 (Ngày 24/02/2017 Đến Ngày 02/03/2017)

Bản Tin 1094 (Ngày 30/12/2016 Đến Ngày 05/01/2017)

Chính phủ tìm kiếm "sự hợp tác" từ những nhà xay xát gạo để mua gạo từ nông dân với giá "phù hợp" trong nỗ lực tăng giá gạo.

Bản Tin 1099 (Ngày 17/02/2017 đến ngày 23/02/2017)

Bản Tin 1093 (Ngày 23/12/2016 Đến Ngày 29/12/2016)

Bộ Nông nghiệp (DA) thúc giục chuẩn bị nhập khẩu gạo không hạn chế bắt đầu tháng 6 năm tới, khi hạn chế số lượng và thuế quan được dỡ bỏ.

Bản Tin 1098 (Ngày 10/02/2017 Đến Ngày 16/02/2017)

Bản Tin 1092 (Ngày 16/12/2016 Đến Ngày 22/12/2016)

Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết sản lượng lúa trong năm 2016 có thể tăng đến 79,14 triệu tấn, tăng so với 75,40 triệu tấn năm qua.