Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 4.900– 5.000 đ/kg, lúa dài khoảng 5.200 – 5.300 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.300 – 6.400 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.300 – 7.400 đ/kg, gạo 15% tấm 7.150 – 7.250 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.000 – 7.100 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.