Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 4.800– 4.900 đ/kg, lúa dài khoảng 5.100 – 5.200 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.350 – 6.450 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.050 – 6.150 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.100 – 7.200 đ/kg, gạo 15% tấm 6.900 – 7.000 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.750 – 6.850 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.