06/06/2017

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.100– 5.200 đ/kg, lúa dài khoảng 5.650 – 5.750 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.000 – 7.100 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.400 – 6.500 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.650 – 7.750 đ/kg, gạo 15% tấm 7.450 – 7.550 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.250 – 7.350 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.