29/05/2017

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.000– 5.100 đ/kg, lúa dài khoảng 5.500 – 5.600 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.900 – 6.700 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.250 – 6.350 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.450 – 7.550 đ/kg, gạo 15% tấm 7.200 – 7.300 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.050 – 7.150 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.