Giá Lúa Gạo Nội Địa Ở Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Tuần Đến Ngày 18/05/2017

22/05/2017

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.000– 5.100 đ/kg, lúa dài khoảng 5.450 – 5.550 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.550 – 6.650 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.150 – 6.250 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.300 – 7.400 đ/kg, gạo 15% tấm 7.100 – 7.200 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.950 – 7.050 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.