20/03/2017

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.200– 5.400 đ/kg, lúa dài khoảng 5.600 – 5.700 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.200 – 7.300 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.800 – 6.900 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.750 – 7.850 đ/kg, gạo 15% tấm 7.550 – 7.650 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.350 – 7.450 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.