14/02/2017

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.100– 5.150 đ/kg, lúa dài khoảng 5.400 – 5.450 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.000 – 7.100 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.500 – 6.600 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.600 – 7.800 đ/kg, gạo 15% tấm 7.400 – 7.500 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.100 – 7.300 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.