31/08/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.800– 5.900 đ/kg, lúa dài khoảng 6.200 – 6.300 đ/kg.

23/07/2018

Theo các chủ cơ sở kinh doanh lúa gạo tại thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên), nơi tập trung hàng trăm DN chế biến gạo, giá gạo xuất bán tại kho đang có hiện tượng tăng nhẹ.

23/04/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.300– 6.400 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

24/08/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.800– 5.900 đ/kg, lúa dài khoảng 6.200 – 6.300 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.500 – 7.600 đ/kg tùy từng địa phương,...

13/07/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.650– 5.750 đ/kg, lúa dài khoảng 6.100 – 6.200 đ/kg.

19/03/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

17/08/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.800– 5.850 đ/kg, lúa dài khoảng 6.200 – 6.300 đ/kg.

22/06/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

14/03/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

10/08/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.700– 5.750 đ/kg, lúa dài khoảng 6.150 – 6.250 đ/kg.

11/06/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.300– 6.400 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

05/03/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.000– 6.200 đ/kg, lúa dài khoảng 6.300 – 6.600 đ/kg.

03/08/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.650– 5.750 đ/kg, lúa dài khoảng 6.100 – 6.200 đ/kg.

04/06/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.700– 6.800 đ/kg, lúa dài khoảng 7.100 – 7.200 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 8.600 – 8.700 đ/kg tùy từng địa phương,...

12/02/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.700 đ/kg.

27/07/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.650– 5.750 đ/kg, lúa dài khoảng 6.100 – 6.200 đ/kg.

02/05/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.400– 6.500 đ/kg, lúa dài khoảng 6.750 – 6.850 đ/kg.

30/01/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.300– 6.600 đ/kg, lúa dài khoảng 6.700 – 6.800 đ/kg.