Vui lòng điền vào mẫu liên hệ

Những phần có dấu sao * là cần có.

Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam

Số 62 Đường Nguyễn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84.28 62983494 - 62983495 - 62983497 - 62983498
Fax: +84.28 62983490
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In bài này