Tính đến ngày 20/12/2011, đã có 145 thương nhân được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

 

Số: /GCN

TÊN THƯƠNG NHÂN

HỘI VIÊN HIỆP HỘI

GCN TẠM THỜI (01 NĂM)

GCN DÀI HẠN (05 NĂM)

CHƯA THAM GIA XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP TRONG 03 NĂM (2009-2011)

1

CTY CP XNK AN GIANG

x

 

x

 

2

CTY CP LT HẬU GIANG

x

 

x

 

3

CTY TNHH CB NSTP XK TƯỜNG LÂN

   

x

 

4

CTY TNHH TM & DV THÀNH TÍN

x

 

x

 

5

CTY CP BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG

   

x

 

6

CTY LT LONG AN

x

 

x

 

7

CTY CP XÂY LẮP-CƠ KHÍ & LTTP

x

 

x

 

8

CTY TNHH THỊNH PHÁT

x

 

x

 

9

CTY CP MÊ KÔNG

x

 

x

 

10

CTY TNHH TÂN THẠNH AN

x

 

x

 

11

CTY CP GẠO CLC SÓC TRĂNG

x

 

x

 

12

CTY TNHH THUẬN HƯNG PHÁT

   

x

 

13

CTY TNHH KHIÊM THANH

x

x

   

14

CTY CP TOÀN CẦU

x

 

x

 

15

CTY CP TÂN ĐỒNG TIẾN

x

 

x

 

16

CTY CP DL AN GIANG

x

 

x

 

17

DNTN VẠN PHÚC LỘC

   

x

 

18

CTY TNHH MTV - TỔNG CTY LT MIỀN NAM

x

 

x

 

19

CTY LTTP AN GIANG

x

 

x

 

20

CTY CP DOCIMEXCO

x

x

   

21

CTY LT BẠC LIÊU

x

x

   

22

CTY TNHH MTV LT THÀNH PHỐ HCM

x

 

x

 

23

CTY LT TIỀN GIANG

x

 

x

 

24

CTY LT SÔNG HẬU

x

 

x

 

25

CTY TNHH LỘC VÂN

 

x

 

x

26

CTY CP XNK NSTP AN GIANG

x

 

x

 

27

CTY TNHH THÀNH PHÁT

   

x

 

28

CTY TNHH CÔNG THÀNH

   

x

x

29

CTY CP TM & DV PHÚ AN

x

 

x

 

30

CTY CP XNK VĨNH LONG

x

 

x

 

31

TỔNG CTY TM HÀ NỘI

x

x

   

32

CTY CP GENTRACO

x

x

   

33

CTY TNHH MTV GẠO VIỆT

 

x

   

34

DNTN PHƯỚC THÀNH II

   

x

x

35

CTY CP KDNS KIÊN GIANG

x

 

x

 

36

CTY TNHH MTV DL - TM KIÊN GIANG

x

 

x

 

37

CTY TNHH MTV XNK KIÊN GIANG

x

 

x

 

38

DNTN HOÀI DŨNG

   

x

x

39

DNTN NGỌC TÙNG

   

x

 

40

CTY LT TRÀ VINH

x

 

x

 

41

CTY CP LT BÌNH ĐỊNH

x

x

   

42

CTY TNHH SONG THUẬN

x

x

   

43

CTY TNHH TM ĐOÀN PHÁT

x

x

   

44

CTY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP TÂN LONG

 

x

   

45

CTY CP NLS KIÊN GIANG

x

 

x

 

46

CTY TNHH LTTP LONG AN

 

x

   

47

DNTN PHI LONG

   

x

x

48

DNTN KHÁNH TÂM

   

x

x

49

CTY CP LT HÀ BẮC

x

x

   

50

NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU

x

 

x

 

51

CTY LT ĐỒNG THÁP

x

 

x

 

52

CTY LT SÓC TRĂNG

x

 

x

 

53

CTY TNHH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN TOÀN CẦU VIỆT

 

x

   

54

CTY LT VĨNH LONG

x

 

x

 

55

CTY TNHH TM-DV-KT ĐẠI TRƯỜNG KIM

 

x

 

x

56

CTY TNHH GẠO VIỆT

 

x

   

57

CTY CP LT NAM TRUNG BỘ

x

x

 

x

58

CTY TNHH PHÁT TÀI

x

x

 

x

59

CTY CP XNK & HTĐT VILEXIM

x

x

   

60

CTY TNHH XNK PHƯƠNG THANH

x

x

 

x

61

CTY CP PHƯỚC ĐẠT

 

x

   

62

CTY CP LT & DV QUẢNG NAM

x

x

   

63

CTY CP LTTP VĨNH LONG

x

 

x

 

64

CTY CP TM HỒNG TRANG

x

x

   

65

CTY NSTP TIỀN GIANG

x

x

   

66

CTY TNHH VIỆT HƯNG

x

 

x

 

67

CTY TNHH MTV NN CỜ ĐỎ

x

 

x

 

68

CTY TNHH SX-TM PHƯƠNG QUÂN

   

x

 

69

DNTN XAY XÁT RẠCH CHANH

   

x

x

70

DNTN CÔNG THÀNH - ÚT HẠNH

   

x

 

71

DNTN CÔNG BÌNH

   

x

x

72

CTY CP TM SÀI GÒN KHO VẬN

x

x

   

73

TCTY TM SÀI GÒN - TNHH MTV

x

x

   

74

CTY CP HIỆP THANH

x

x

   

75

HTX THÀNH LỢI

   

x

 

76

TỔNG CTY LT MIỀN BẮC - TNHH MTV

x

 

x

 

77

CTY TNHH ĐT-SX-TM-DV PHAN MINH

x

 

x

 

78

CTY TNHH TM KIÊN AN PHÚ

 

x

   

80

CTY CP XNK ĐỒNG THÁP MƯỜI

x

x

   

81

CTY CP TM-DV-SX & XD NAM HẢI

x

x

   

82

CTY TNHH TRUNG AN

x

 

x

 

83

CTY TNHH PHƯỚC THÀNH 2

x

x

 

x

84

CTY TNHH HƯNG CÚC

 

x

   

85

CTY TNHH TM-DV QUANG TRUNG

 

x

   

86

CTY CP TM XNK KIM HƯNG

x

x

 

x

87

CTY CP HOÀNG MINH NHẬT

x

x

   

88

DNTN TRUNG THẠNH

 

x

 

x

89

CTY CP PHÚ HƯNG

x

 

x

 

90

CTY TNHH PHƯỚC ĐẠT

x

 

x

 

91

CTY CP QUỐC TẾ GIA

 

x

   

92

CTY TNHH BÌNH TÂY

x

x

   

93

CTY TNHH LT THỊNH PHÁT

x

x

   

94

CTY TNHH SX-TM THẢO MINH CHÂU

 

x

   

95

CTY LT BẾN TRE

x

 

x

 

96

CTY TNHH THÀNH PHÁT

x

x

   

97

CTY TNHH TM-TH MINH PHƯƠNG

 

x

   

98

CTY CP XNK LTTP HÀ NỘI

x

 

x

x

99

CTY CP XNK TH I VIỆT NAM

x

x

   

100

CTY CP TAM PHONG

 

x

   

101

CTY CP HƯNG LÂM

 

x

   

102

CTY TNHH MTV XNK PHƯỚC CHUNG

 

x

 

x

103

CTY TNHH THANH NGỌC

 

x

   

104

DNTN PHÚ CƯỜNG

x

 

x

 

105

CTY TNHH MTV TM-DV KIÊN GIANG

 

x

   

106

CTY CP SX DV XNK HÀ NỘI

 

x

   

107

CTY TNHH NGŨ CỐC VIỆT

 

x

   

108

CTY CP LTTP SA ĐÉC

 

x

 

x

109

CTY TNHH TOÀN THỊNH

 

x

 

x

110

CTY CP XNK NSTP CÀ MAU

x

 

x

x

111

CTY TNHH XNK VINAMEX

 

x

   

112

CTY TNHH ĐẠI LỢI

   

x

x

113

CTY TNHH NOVA

 

x

   

114

CTY TNHH DƯƠNG VŨ

   

x

 

115

CTY CP VTKT NN CẦN THƠ

x

x

   

116

DNTN HIỆP THÀNH

x

x

   

117

CTY CP LT PHÚ VĨNH

 

x

 

x

118

CTY TNHH KD XNK QUANG KỲ

   

x

x

119

CTY TNHH CHẤN THÀNH

   

x

x

120

CTY TNHH MTV LTTP ĐÔNG GIAO

 

x

   

121

CTY CP HOÀN MỸ

x

x

   

122

CTY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH BẢY MẬP

   

x

 

123

CTY TNHH XNK KHANG LONG

 

x

   

124

CTY TNHH XNK TM VÕ THỊ THU HÀ

x

x

 

x

125

CTY CP XNK THUẬN MINH

x

x

   

126

CTY CP LT ĐÀ NẴNG

x

x

   

127

CTY TNHH XNK ĐẠI DƯƠNG XANH

 

x

   

128

CTY TNHH LT-THỦY SẢN XNK TẤN VƯƠNG

 

x

   

129

CTY TNHH LT THUẬN PHÁT KIÊN GIANG

 

x

   

130

CTY CP ĐẦU TƯ VINH PHÁT

x

 

x

 

131

CTY CP TM-TH ĐỊNH AN

 

x

   

132

CTY CP TẬP ĐOÀN INTIMEX

 

x

   

133

CTY CP XNK NÔNG SẢN XUYÊN VIỆT

 

x

   

134

DNTN PHƯƠNG HUỆ

 

x

 

x

135

TỔNG CTY NN SÀI GÒN - TNHH MTV

x

x

   

136

CTY TNHH SX-TM NAM THỊNH

 

x

 

x

137

CTY TNHH MTV TCTY THÁI SƠN

 

x

 

x

138

CTY CP LT CAO LẠNG

x

x

 

x

139

CTY CP CB & XK LT ĐỒNG XANH

 

x

 

x

140

CTY TP MIỀN BẮC

x

x

   

141

CTY CP THIÊN NHIÊN TRÀ VINH

x

x

 

x

142

CTY CP LT HÀ SƠN BÌNH

x

x

 

x

143

CTY CP HIỆP LỢI

   

x

 

144

CTY CP HIỆP PHÚ

 

x

 

x

145

CTY CP CB & KD LT VIỆT THÀNH

   

x

 

146

CTY CP MỸ TƯỜNG

x

 

x

 
  Tổng Cộng 82 Thương Nhân 79 Thương Nhân 66 Thương Nhân 33 Thương Nhân

Ngoài ra, còn có 4 doanh nghiệp FDI thực hiện xuất khẩu gạo theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, gồm:

  • Cty TNHH Đa Năng - Long An;
  • Cty TNHH Angimex-Kitoku - An Giang;
  • Cty TNHH SXCB KD gạo Việt Đức - Cần Thơ;
  • Cty Liên doanh Sản xuất, Chế biến và Xuất khẩu gạo - Cần Thơ.