I/ Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long:

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.000– 5.100 đ/kg, lúa dài khoảng 5.200 – 5.300 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.950 – 7.050 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.400 – 6.500 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.200 – 7.300 đ/kg, gạo 15% tấm 7.000 – 7.100 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.850 – 6.950 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

 

II/ Tình hình sản xuất trong nước: 

Tính đến ngày 29/12/2016, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Thu Đông khoảng 826.000 ha/ 867.000 ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 800.000 ha, năng suất 5,4 tấn/ha; vụ Đông Xuân 2016-2017 xuống giống ước khoảng 1,2 triệu ha/1,550 triệu ha.