Ngày 23/12

Ngày 26/12

Ngày 27/12

Ngày 28/12

Ngày 29/12

Yuan Trung Quốc (CNY)

6,94

6,94

6,95

6,95

6,94

Euro (USD/Euro)

1,04

1,04

1,04

1,04

1,05

Rupiah Indonesia (IDR)

13.432

13.430

13.444

13.455

            13.434

Rupee Ấn Độ (INR)

67,85

67,75

68,01

68,17

67,93

Yen Nhật Bản (JPY)

117,23

117,09

117,52

117,67

116,25

Philippines Peso (PHP)

49,75

49,73

49,74

49,74

49,48

Pakistan Rupees (PKR)

104,80

104,82

104,82

104,82

104,69

Baht Thái Lan (THB)

35,97

35,91

36,01

36,02

35,84

Vietnamese Dong (VND)

            22.532

22.758

22.763

22.767

            22.776

(Nguồn: www.xe.com)