NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH:

Ngày 26/12/2016

TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG:

- Thái Lan nhắm đến xuất khẩu 10-10,5 triệu tấn trong năm 2016 khi chính phủ Thái Lan cho biết xuất khẩu 9,3 triệu tấn trong năm 2016 đến ngày 14/12/2016.

- Tồn kho Thái Lan cho thấy 3 triệu tấn gạo cho tiêu thụ và 5 triệu tấn gạo dùng để làm thức ăn gia súc; tồn kho được bán vào năm 2017.

- Thị trường Pakistan nhận được quan tâm từ nhu cầu nhập khẩu MAV của Philippines nhưng rủi ro về việc phần phân bổ MAV của Omnibus sẽ chuyển sang các thị trường khác tăng lên vì giá làm cho giá chào của Pakistan không hấp dẫn.

- Thị trường Ấn Độ tiếp tục đối mặt với việc đổi tiền khi nhu cầu làm lợi cho Ấn Độ, các thị trường tại châu Á tập trung vào Philippines, trong khi thương mại châu Phi hưởng lợi từ việc bán gạo tấm và gạo đồ.

- Châu Phi nhắm đến gạo Thái, sự hấp dẫn của gạo Ấn Độ đang tăng, trong khi nhu cầu MAV vẫn là động lực chính, sẽ dẫn dắt khuynh hướng tăng đến đầu tháng 2/2017; Phần phân bổ MAV của Omnibus có thể mang đến những thay đổi phía trước.

- Đấu thầu Hàn Quốc cho thấy 121.151 tấn nhu cầu chủ yếu là gạo Mỹ từ tháng 2 đến tháng 5/2017 khi mua sau cùng trên thị trường thêm vào đấu thầu Nhật Bản MAFF tuần trước và nhu cầu MAV.

MAV PHILIPPINES DẪN DẮT NHU CẦU NHẬP KHẨU NHƯ LÀ YẾU TỐ MUA QUAN TRỌNG TRONG NGẮN HẠN:

Thị trường yên tĩnh, nhưng tín tức tuần qua về triển vọng nhu cầu 641.080 tấn vẫn là yếu tố quan trọng trên thị trường hiện tại, khi mua thương mại của châu Phi giảm và chú ý vào xếp hàng những hợp đồng cũ, làm lợi cho Thái Lan, cho thấy quý 4 tăng xuất khẩu, có thể làm cho Thái Lan vượt qua mức xuất khẩu 10 triệu tấn trong năm 2016.

Truyền thông Thái Lan loan tin xuất khẩu đến ngày 14/12/2016 là 9,3 triệu tấn, tiến độ quý 4 tăng với bình quân xuất khẩu 1,3-1,4 triệu tấn trong tháng 11 và 12/2016. Thái Lan tồn kho 8 triệu tấn, trong đó 5 triệu tấn có chất lượng thấp và không dùng để tiêu thụ trong khi 3 triệu tấn còn lại có chất lượng lẫn lộn và phù hợp cho tiêu thụ. Lượng tồn kho này dự kiến bán ra trong năm 2017. Đây có thể là những cuộc đấu thầu cuối cùng trước khi thị trường gạo Thái quay lại bình thường, có thể xuất khẩu tốt hơn nhưng không gánh chịu sức nặng từ tồn kho vụ cũ lên giá và chất lượng.

Thị trường Pakistan nhắm đến triển vọng từ Philippines, vì quan tâm từ Philippines làm cho giá tồn kho tăng. Thực tế là nhu cầu 56.140 tấn từ Philippines sẽ không tác động đến giá Pakistan, nhưng tâm lý thị trường Pakistan đang lan rộng cùng với mua để giao hàng từ các hợp đồng cũ. Trong ngắn hạn, tâm lý dường như dựa vào nhu cầu Philippines, trước khi thực tế xuất khẩu thật sự trở thành hiện thực tác động đến thị trường trong nước.

Thị trường Ấn Động vẫn đang đối phó với thu hoạch lớn, tác động của đổi tiền lên chuỗi cung cấp, gây hạn chế năng lực cung cấp của Ấn Độ, thậm chí khi thu hoạch lớn. AI Cập và hiện tại những người xếp hàng đi Senegal, Liberia và Somalia làm cho các cảng bận rộn, trong khi tăng giá tại châu Á giúp cho khả năng cạnh tranh của Ấn Độ.

Ấn Độ đang cho thấy là thay thế khả dĩ khi tất cả nguồn cung châu Á đều có giá cao hơn, thậm chí khi giá gạo Thái rẻ hơn từ các thỏa thuận tháng 10-11. Nhu cầu MAV vẫn là chủ đề và động lực chính, sẽ làm cho khuynh hướng tăng đến đầu tháng 2/2017, và phần lớn điều thú vị là 28.990 tấn hạn ngạch Omnibus có thể được tận dụng để thay đổi nguồn cung nếu giá không là vấn đề (có thể tác động đến bán ra của Pakistan sang Philippines và làm lợi cho những nguồn cung khác, cụ thể là Ấn Độ, Thái Lan hay Việt Nam).

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI

 

Hiện Tại

1 Năm Trước

5 Năm Trước

Thay Đổi Trong 1 Năm

Thay Đổi Trong 5 Năm

23/12/2016

         

Thai 100% B

366

355

570

11

-204

Pakistan 5% d.p.

370

330

450

40

-80

Ấn Độ 5%

355

360

440

-5

-85

Mỹ #2/4% LG

460

480

535

-20

-75

Uruguay 5%

465

515

565

-50

-100

TỔNG QUAN KHUYNH HƯỚNG GIÁ:

Tiêu Điểm Giá:

- Giá Pakistan tăng với nhu cầu mới từ Philippines thêm vào tâm lý tăng; mua để giao hàng dự kiến làm tăng giá hiện tại.

- Giá Thái ổn định đến thấp hơn vì baht Thái giảm giá làm giảm tăng giá thời gian gần đây.

- Giá Ấn Độ ổn định đến cao hơn vì nhu cầu từ châu Phi tăng, gạo đồ và tấm dẫn đến nhu cầu mua để giao hàng.

- Giá toàn cầu tăng qua khỏi mức giá thấp tháng 11 vì nhu cầu của Philippines làm tăng quan tâm mua mới mang đến sự ổn định trong ngắn hạn cho các thị trường trong khi Ấn Độ nhắm đến cơ hội từ giá khá cạnh tranh trên thị trường.

GIÁ PAKISTAN TĂNG DO LIÊN QUAN ĐẾN MAV CỦA PHILIPPINES, CHI PHỐI THỊ TRƯỜNG THÁI LAN, VIỆT NAM VÀ PAKISTAN, TRONG KHI ẤN ĐỘ HƯỞNG LỢI TỪ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẢI THIỆN TẠI CHÂU PHI:

Giá nhìn chung cao hơn tuần này khi Pakistan tăng giá, trong khi Ấn Độ và Việt Nam cũng tăng nhưng tăng ít. Thái Lan ổn định, với giảm giá do baht Thái giảm.

Tâm lý dẫn dắt thị trường Pakistan. Tin về triển vọng nhập khẩu liên quan đến 56.140 tấn. Giá tăng từ $345-350/tấn đối với gạo trắng 5% tuần qua đến $365/tấn và cao hơn tuần này. Giá gạo nguyên liệu cũng tăng đến 32 PKR/kg, tăng so với 31 PKR/kg tuần qua. Đến nay có xác nhận bán sang Philippines 20.000 - 25.000 tấn, với quan tâm giảm dần. Xuất khẩu không giữ được tiến độ, và có mua để giao hàng tại Pakistan, tăng giá đã làm người mua tránh xa, vì nhiều thương nhân chuyển sang Thái Lan, Ấn Độ và Việt nam vì giá chào rẻ hơn.

Thị trường Thái Lan yên tĩnh tuần này, với thị trường ổn định, cho dù người mua giảm quan tâm, vì quan tâm của Philippines và Trung Quốc đã được bảo đảm cung cấp, không gây xáo trộn thị trường nội địa. Giá ổn định, nhưng baht Thái giảm giá làm cho giá giảm nhẹ $1-2 trong một thị trường bận rộn với những hợp đồng cũ sang châu Phi, Trung Quốc (thỏa thuận thứ hai 100.000 tấn) và Philippines. Tăng giá gạo trắng vào cuối tuần, có thể làm cho giá tuần tới cao hơn, cho dù vẫn không rõ về mua dẫn đến giá tăng.

Ấn Độ dường như hưởng lợi từ giá tăng và tập trung vào Philippines. Giá ổn định đến cao hơn tuần này, với quan tâm trước đây của Ai Cập (75.000 tấn) cho thấy quan tâm nhiều hơn thời gian tới. Lịch xếp hàng cho thấy gạo tấm sang Senegal và gạo đồ (cấp thấp) sang Liberia và Somalia. Đổi tiền tại Ấn Độ làm cho chuỗi cung ứng bị tác động, khi cung cấp xuất khẩu khá hạn chế với khả năng "núi gạo" vẫn còn là lo ngại, nhưng hiện tại, nhu cầu được bảo đảm trong khi thị trường thích nghi với việc thiếu tiền mặt tại Ấn Độ. Giá Ấn Độ hấp dẫn do giá Thái Lan và Pakistan tăng giá, và với cung cấp bảo đảm, Ấn Độ có thể là nguồn cung cho châu Phi.

XUẤT KHẨU GẠO HÀNG TUẦN:

Tiêu Điểm Thị Trường Xuất Khẩu:

- Xuất khẩu gạo của Ấn Độ dẫn đầu với 10,23 triệu tấn.

- Thương mại gạo của 5 nước xuất khẩu lớn giảm 7,99% so với  năm 2015

- Khối lượng xuất khẩu trong tuần này của 5 nước xuất khẩu gạo tăng 12,08% so với tuần trước.

- Cập nhật diễn biến xuất khẩu.

XUẤT KHẨU CỦA 5 NƯỚC XUẤT KHẨU LỚN GIẢM 7,99% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC. XUẤT KHẨU CỦA ẤN ĐỘ VÀ THÁI LAN DẪN ĐẦU, TƯƠNG ỨNG 10,23 TRIỆU TẤN VÀ 8,97 TRIỆU TẤN:

Xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn đạt 739.000 tấn, tăng 12,08% so với tuần trước. Xuất khẩu của Thái Lan đạt 218.000 tấn, giảm 1,36% so với 221.000 tấn tuần trước. Xuất khẩu Ấn Độ đạt 217.000 tấn, tăng 5,85% so với 205.000 tấn tuần trước. Xuất khẩu gạo của Pakistan đạt 120.000 tấn, tăng 14,29% so với 105.000 tấn của tuần trước. Xuất khẩu của Mỹ đạt 88.000 tấn, tăng 111,99% so với 42.000 tấn tuần trước. Lũy kế xuất khẩu trong năm đến nay của 5 nước xuất khẩu lớn giảm 7,99% so với cùng kỳ năm trước.

CẬP NHẬT DIỄN BIẾN XUẤT KHẨU:

Úc: Sunrice cho biết chính phủ gia hạn cho công ty quyền xuất khẩu để đảm bảo tăng trưởng ngành gạo và làm lợi cho người trồng lúa, các doanh nghiệp và cộng đồng. Sunrice là công ty duy nhất xuất khẩu gạo thay mặt HỘi đồng Thị trường Gạo New South Wales và được gia hạn giấy phép xuất khẩu độc quyền, hiệu lực cho đến năm 2022. 

Campuchia: Theo Liên Đoàn Gạo Campuchia, bắt đầu từ tháng 1/2017, 18 công ty của nước này sẽ bắt đầu xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Thông báo chính thức sau cuộc họp tại Bắc Kinh giữa COFCO, CRF và Công ty Thương mại Xanh, 18 công ty này đã có kinh nghiệm xuất khẩu gạo sang Trung Quốc trong quá khứ.

Miến Điện: Theo Liên Đoàn Gạo Miến Điện (MRF), nước này tăng xuất khẩu sang EU và châu Phi, một phần là do đồng kyat giảm giá. Bộ Thương mại cho biết, từ ngày 1/4 - 25/11, Miến Điện đã xuất khẩu hơn 670.000 tấn gạo và tấm, trị giá đạt hơn 230 triệu USD. 

Pakistan: Chính phủ mở rộng kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Pakistan theo Khuôn khổ Chính sách Thương mại Chiến lược. Các biện pháp cải tiến ngắn hạn gồm gạo Basmati và tập trung vào các thị trường bao gồm Iran, Afghanistan, Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Nga: Bắt đầu vụ mùa 2016/17 xuất khẩu gạo của Nga tăng gần gấp đôi, trong 4 tháng đầu, xuất khẩu gạo của nước này đạt 57.000 tấn, tăng so với 38.000 tấn trong giai đoạn từ tháng 7- tháng 10 của vụ mùa 2015/16. Nước nhập khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm 38% thị phần. Liên minh châu Âu (EU) cũng tăng cường nhập khẩu gạo của Nga. Vụ mùa hiện tại EU đã nhập 8.300 tấn, so với 9.900 tấn nhập khẩu trong cả năm 2015/16. 

THÁI LAN: 

Tiêu Điểm Thái Lan:

- Chính phủ Thái Lan cho biết từ tháng 1 – giữa tháng 12/2016 xuất khẩu gạo của nước này đạt 9,3 triệu tấn, có khả năng đạt 10 triệu tấn trong năm 2016.

- Giá gạo Thái Lan ổn định, thị trường trầm lắng trước trước ngày lễ; quý 4 giao hàng gạo thơm cũng như xuất khẩu sang châu Á và châu Phi cải thiện, nhờ giá gạo Thái cạnh tranh trong tháng 10 – tháng 11.

- Giá lúa Thái Lan từ ổn định đến tăng trong tuần yên tĩnh; giá bán sỉ đứng yên.

- Xuất khẩu gạo của Thái Lan từ tháng 1 – tháng 10/2016 đạt 7,73 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2015, quý 4/2016 tăng xuất khẩu sang châu Phi, Philippines và Trung Quốc, dẫn đến khối lượng xuất khẩu trong quý 4 tăng.

- Nhu cầu gạo đồ trước Giáng sinh của châu Phi tăng, xuất khẩu tháng 11 – tháng 12 cải thiện do giá gạo Thái cạnh tranh.

- Nhu cầu gạo ở châu Á cho thấy hứa hẹn từ Trung Quốc và Philippines, trong khi xuất khẩu sang Indonesia trong năm 2016 giảm so với năm 2015.

- Thái Lan giao hàng trong quý 4/2016 tăng mạnh, cho thấy xuất khẩu gạo năm 2016 vượt qua xuất khẩu năm 2015. 

THỊ TRƯỜNG THÁI LAN YÊN TĨNH, XUẤT KHẨU GẠO TRONG QUÝ 4 TĂNG VÀ CÓ KHẢ NĂNG ĐẠT 10 TRIỆU TẤN TRONG NĂM 2016:

Tuần này thị trường Thái Lan không có bất kỳ diễn biến đáng kể nào do tâm lý hầu hết hướng đến Năm Mới, thị thường trầm lắng, người mua (và người bán) không có giao dịch mới. Truyền thông Thái Lan đưa tin về Bộ trưởng Bộ Thương mại, Apiradi Tantraporn và Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Duongporn Rodphaya cho biết, từ ngày 1/1 – giữa tháng 12/2016 nước này đã xuất khẩu 9,3 triệu tấn gạo.

Báo cáo tuần này tập trung vào xuất khẩu gạo của Thái Lan từ tháng 1 – tháng 10/2016 đạt 7,73 triệu tấn, Thái Lan xuất khẩu bình quân 1,14 triệu tấn trong tháng 11 và tháng 12 để năm 2016 xuất khẩu đạt được 10 triệu tấn, và bình quân là 1,39 triệu tấn/tháng (tháng 11 và tháng 12/2016) thì xuất khẩu cả năm là 10,5 triệu tấn. Hiện nay, tâm lý lạc quan, gần đây giá điều chỉnh tăng do một số hỗ trợ cho giá lúa nội địa và giá gạo nguyên liệu dưới một số áp lực lớn trong tháng 10 và tháng 11/2016.

Nổi bật là nhu cầu của Philippines, thật sự là đã tham gia thị trường hơn một tháng nay, chỉ cần chờ đợi cho các thủ tục từ Philippines mở cửa cho thương mại. Liên quan đến nhu cầu theo MAV, cũng như các chuyến hàng giao sang Trung Quốc là những yếu tố tăng xuất khẩu của Thái Lan, tăng đáng kể nhờ quan tâm từ châu Phi, cho thấy nhu cầu trong quý 4 tăng, đỉnh điểm là tháng 11 và tháng 12, giá giảm trong tháng 11. Khối lượng xuất khẩu có thể duy trì cho đến tháng 2/2017, nhưng hiện nay, thiếu các chi tiết để tự tin nói về điều này.

 

Tuần này thị trường lúa nội địa ổn định, tình hình yên ắng, không có nhiều giao dịch, mua hầu như hoàn tất. Giá lúa thấp hơn, baht Thái yếu. Dự báo các hoạt động trên thị trường duy trì như vậy đến cuối tháng 1/2017. Giá tại thị trường bán sỉ cho thấy tăng vào cuối tuần, giá gạo trắng 100B, WR 25% và gạo đồ cao hơn, trong khi giá gạo tấm ổn định và giá gạo thơm thấp hơn do baht Thái yếu hơn.

  

NGOẠI HỐI VÀ NGÂN HÀNG:

Các chỉ số chứng khoán Mỹ thay đổi không đáng kể trong ngày giao dịch cuối cùng trước lễ và thậm chí các chỉ số tiếp tục khuynh hướng tích cực, hồi phục làm cho các chỉ số này lặp lại mức kỷ lục khác. Chỉ số Dow không thể đạt mốc 20.000, cho dù chỉ số blue-chip này có thể đạt kỷ lục tăng liên tiếp 7 tuần. Giai đoạn tăng trưởng này sẽ là đợt tăng điểm hàng tuần dài nhất kể từ giai đoạn từ 04/10/2014 đến tháng 12/2014. Thị trường chứng khoán hồi phục từ khi bầu cử Tổng thống với các nhà đầu tư đặt cược rằng Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ mang đến các chính sách thuận lợi - gồm cắt giảm lớn thuế công ty và bãi bỏ các quy định - sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng. The S&P 500 tăng hơn 5% từ khi bầu cử, cho dù Dow tăng hơn 8%. Số lượng giao dịch ít tuần này. Thị trường đóng cửa hôm thứ Hai 26/12. Đến 11:00, NYSE Composite Volume là 581.142.290. Đây là con số thấp nhất trong thời gian từ 9:30 đến 11:00 từ ngày 31/12/2015, theo số liệu của Dow Jones. Dow Jones Industrial Average (DJIA), -0,06% giảm 9 điểm còn 19.910 điểm và S&P 500 (SPX), -0,03% còn 2.261 điểm và NASDAQ Composite Index (COMP), +0,07% tăng 4 điểm đến 5.449. Tất cả 3 chỉ số đều thấp hơn 0,1% so với lúc đóng cửa hôm thứ Năm 22/12. Trong tuần, Dow tăng 0,3%, S&P tăng 0,1% và NASDAQ tăng 0,3%.

US . Dollar thay đổi nhẹ so với các đồng tiền quan trọng khác hôm thứ 6, 23/12. Chỉ số US. Dollar (DXY), -0,06%, ở mức 103,14 điểm, gần với mức cao trong 14 năm. Trong tuần, chỉ số này tiếp tục tăng 0,2%. Dollar tăng 5,1% từ khi bầu cử tổng thống tháng 11. Những nhà đầu tư dự kiến tổng thống tân cử Donald Trump ủng hộ các chính sách sẽ giúp tăng trưởng kinh tế và tăng lạm phát. Tăng giá dollar sẽ tiếp tục đến Năm Mới, tuy nhiên sau lễ nhậm chức tổng thống liệu tân nội các sẽ tiếp tục chính sách đồng dollar tăng giá.

CƯỚC TÀU BIỂN:

GIÁ CƯỚC TRÊN THỊ TRƯỜNG BALTIC LẪN LỘN TRƯỚC THỀM GIÁNG SINH:

Với kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm Mới đang đến rất nhanh, thị trường đang bước vào giai đoạn suy giảm khi chỉ số Baltic Dry (BDI) tuần này giảm 38 điểm, -4%, dẫn đầu là chỉ số Panamax đặc biệt yếu với -30%, từ 1.234 xuống 866 điểm với giá cước trong một số phân khúc giảm đến 50%. Thị trường Capesize chạm đáy sau khi suy yếu trong thời gian gần đây nhưng quan tâm số lượng ít giúp chỉ số Capesize tăng 15%, +161 điểm khi chỉ số  này tăng từ 1.058 lên 1.219 điểm. Thị trường Supramax từ ổn định đến diễn biến lẫn lộn, khi chỉ số này kết thúc tuần thấp hơn 6%, từ 968 xuống 914 điểm. Khu vực Handysize duy trì sự ổn định với tăng 2%, khi chỉ số tăng từ 590 lên 604 điểm nhờ giao dịch ổn định.

Liên quan đến vận chuyển mặt hàng gạo, Ấn Độ đang tăng dần trở lại khi các nhà xuất khẩu đi Somalia, Liberia và Senegal bắt đầu đẩy nhanh giao hàng cho đầu mùa xuất khẩu, trong khi Thái Lan và Việt Nam ghi nhận một số quan tâm (chủ yếu là giao hàng bằng container) đi Philipnines và Indonesia. Thái Lan đang chậm lại liên quan đến nhu cầu của châu Phi. Pakistan đang kỳ vọng có nhiều thỏa thuận hơn với Tây Phi khi có một tàu dự kiến vào xếp hàng trong tuần tới.

BALTIC INDICES