Philippines:

* Thúc Đẩy Nhập Khẩu Gạo Không Hạn Chế

Ngày 25/12/2016

Bộ Nông nghiệp (DA) thúc giục chuẩn bị nhập khẩu gạo không hạn chế bắt đầu tháng 6 năm tới, khi hạn chế số lượng và thuế quan được dỡ bỏ.

Việc dỡ bỏ hạn chế này là một phần của việc tuân thủ thỏa thuận với Tổ chức Thương mại Thế giới.

Việc dỡ bỏ hạn chế này nghĩa là những nhà nhập khẩu tự do nhập khẩu gạo từ Thái Lan, Việt Nam và những nước khác.

Bối cảnh này có thể dẫn đến giảm dần khu vực trồng lúa nội địa, được cho là thiếu hiệu quả so với nhập khẩu.

Trong số các giải pháp giúp nông dân giảm tác động từ việc nhập khẩu không hạn chế, bao gồm cung cấp cho nông dân vật tư nông nghiệp miễn phí hay được trợ cấp, như hạt giống và phân bón, và huấn luyện cho họ, giúp họ giảm gieo trồng lúa nếu không còn mang lại lợi nhuận.

(Nguồn: http://sg.news.yahoo.com)

 

Guyana:

* Sản Lượng Gạo Sẽ Tăng Trong Năm 2017

Ngày 29/12/2016

Bộ trưởng Nông nghiệp Guyana, Noel Holder cho biết sản lượng gạo dự kiến tăng khoảng 13% trong năm 2017.

Bộ trưởng Holder giải thích rằng sản lượng gạo giảm trong năm 2016 khoảng 12,7% còn 600.000 tấn do El Nino. Nhiều nông dân cũng thiệt hại. 3.311 ha thiệt hại trong số diện tích gieo trồng 76.717 ha.

Sản lượng năm 2015 là 1.058.129 tấn lúa, tương ứng 687.784 tấn gạo.

Bộ trưởng nhấn mạnh, để có được giống gạo cải tiến, ngành gạo cần các biện pháp quản lý cải tiến, hạt giống, biện pháp gieo trồng và quản trị dịch bệnh.

Chính phủ Guyana đang thực hiện các công nghệ khác nhau trong nỗ lực giảm tác động của thời tiết bất lợi.

(Nguồn: http://www.public.com)