Miến Điện:

* Xuất Khẩu Gạo Giảm

Ngày 25/12/2016

Theo số liệu của Bộ Thương mại, cho đến giữa tháng 12 năm tài khóa này, Miến Điện xuất khẩu gần 600.000 tấn gạo, giảm khoảng 110.000 tấn so với năm trước.

Từ 01/04 - 16/12, nước này xuất khẩu khoảng 590.000 tấn gạo so với hơn 700.000 tấn năm qua.

Miến Điện xuất khẩu gạo chủ yếu sang Trung Quốc thông qua cửa khẩu Muse nhưng cũng xuất khẩu hơn 30 nước khác bằng đường biển.

Thương mại mậu biên giảm xuất khẩu hơn $238 triệu và giảm nhập khẩu hơn $6 triệu.

Liên đoàn Gạo Miến Điện cho biết một lượng lớn gạo hiện đang được xuất khẩu bằng đường biển với khoảng 60.000 tấn giao hàng sang các thị trường châu Phi/tháng.

(Nguồn: http://www.elevenmyanmar.com)

 

Cambodia:

* Xuất Khẩu Gạo Đạt Chất Lượng Sang Trung Quốc

Ngày 29/12/2016

Những nhà máy xay xát gạo Cambodia gần đây đã được đảm bảo tiếp cận thị trường Trung Quốc sau khi hai cơ quan riêng rẽ của chính phủ Trung Quốc cho rằng sản phẩm của những nhà máy này đáp ứng các chỉ tiêu kiểm dịch (SPS).

COFCO Trung Quốc đã chấp thuận nhập khẩu từ 18 nhà máy xay xát gạo Cambodia, trong khi AQSIQ đã chấp thuận nhập khẩu từ 28 nhà máy.

18 nhà máy là một phần của biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Gạo Cambodia (CRF) và COFCO. Bộ Nông nghiệp không liên quan đến thỏa thuận này và không kiểm soát hay chịu trách nhiệm về những nhà máy này.

AQSIQ yêu cầu đánh giá những nhà máy xay xát có đủ năng lực phù hợp với các chỉ tiêu của chính phủ Trung Quốc. 28 nhà máy xay xát được chọn lựa từ 50 nhà máy thể hiện năng lực trong việc đáp ứng các chỉ tiêu của Bộ Nông nghiệp.

Gạo đạt chỉ tiêu SPS phải không có côn trùng và hóa chất, phù hợp với hướng dẫn an toàn thực phẩm.

(Nguồn: The Phnom Penh Post)