I/ Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long:

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 4.950– 5.050 đ/kg, lúa dài khoảng 5.250 – 5.350 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.700 – 6.800 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.500 – 6.600 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.450 – 7.550 đ/kg, gạo 15% tấm 7.250 – 7.350 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.100 – 7.200 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

 

II/ Tình hình sản xuất trong nước:

Tính đến ngày 03/11/2016, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL vụ Hè Thu xuống giống được 1,620 triệu ha/1,650 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch hoàn tất với năng suất 5,6 tấn/ha; vụ Thu Đông xuống giống khoảng 826.000 ha/ 867.000 ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 450.000 ha, năng suất 5,4 tấn/ha; vụ Đông Xuân 2016-2017 xuống giống được 320.000 ha/1,564 triệu ha. 

 

III/ Kết quả xuất khẩu gạo:

Kết quả giao hàng từ ngày 01/09 đến ngày 31/10/2016 đạt 386.070 tấn, trị giá FOB 167,808 triệu USD, trị giá CIF 172,450 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 31/10/2016 đạt 4,117 triệu tấn, trị giá FOB 1,783 tỷ USD, trị giá CIF 1,836 tỷ USD.