Ngày 28/10

Ngày 31/10

Ngày 01/11

Ngày 02/11

Ngày 03/11

Yuan Trung Quốc (CNY)

6,77

6,77

6,76

6,76

6,76

Euro (USD/Euro)

1,09

1,09

1,10

1,10

1,10

Rupiah Indonesia (IDR)

13.089

13.050

13.047

13.066

13.100

Rupee Ấn Độ (INR)

66,77

66,73

66,69

66,81

66,71

Yen Nhật Bản (JPY)

105,38

105,11

104,54

103,78

103,06

Philippines Peso (PHP)

48,49

48,44

48,33

48,45

48,36

Pakistan Rupees (PKR)

104,80

104,83

104,75

104,69

104,74

Baht Thái Lan (THB)

35,05

35,01

35,02

35,04

34,96

Vietnamese Dong (VND)

22.328

22.324

22.472

22.321

22.226

(Nguồn: www.xe.com)