TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI

  Hiện Tại 1 Năm Trước 5 Năm Trước Thay Đổi Trong 1 Năm Thay Đổi Trong 5 Năm
28/10/2016 - - - - -
Thai 100% B 356 370 615 -14 -259
Pakistan 5% d.p. 350 305 455 45 -105
Ấn Độ 5% 345 350 455 -5 -110
Mỹ #2/4% LG 460 500 645 -40 -185
Uruguay 5% 460 540 575 -80 -115

(Nguồn: TRT October 31, 2016)