15/06/2018

Tin lớn tuần này là từ Malaysia, khi tân chính phủ đang tạo thay đổi và một trong những thay đổi đó là hủy bỏ độc quyền nhập khẩu gạo của Bernas.

11/06/2018

MAV 2018 có số lượng 805.200 tấn, chia thành 293.100 tấn/lô cho Thái Lan và Việt Nam, 50.000 tấn cho mỗi nước Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc, 15.000 tấn cho Úc, 4.000 tấn cho Ecuador và 50.000 tấn nhập khẩu Omnibus mà có thể chọn bất kỳ nguồn cung nào.

Bản Tin 1165 (Ngày 08/06/2018 đến ngày 14/06/2018)

Bản Tin 1164 (Ngày 01/06/2018 Đến Ngày 07/06/2018)