Bản Tin 1128 (Ngày 08/09/2017 Đến Ngày 14/09/2017)

Bản Tin 1127 (Ngày 01/09/2017 Đến Ngày 07/09/2017)

11/09/2017

Đấu thầu ngày 27/08 tại Iraq thông báo giá chào từ các nước quen thuộc, cộng với giá chào từ Pakistan. Bộ Công Thương Sri Lanka thông báo Bản Ghi nhớ (MoU) giữa chính phủ Sri Lanka và thương nhân Ấn Độ về 100.000 tấn gạo.

05/09/2017

Giao dịch tuần này liên quan đến nhu cầu đang tăng từ Bangladesh, Nigeria trước lễ Giáng Sinh.