Bản Tin 1173 (Ngày 03/08/2018 Đến Ngày 09/08/2018)

Bản Tin 1172 (Ngày 27/07/2018 Đến Ngày 02/08/2018)

03/08/2018

Thái Lan là thị trường khá ổn định, người mua quay lại, quan tâm người mua cao hơn, nhưng tuần này là những cơn mưa và điều này làm cho gạo chậm tiếp cận thị trường.

27/07/2018

Tin tuần này Ai Cập xem xét nhập khẩu 500.000 - 700.000 tấn gạo, thêm vào tin tuần trước cho thấy Philippines xem xét nhập khẩu thêm 1 triệu tấn (500.000 tấn trước cuối năm 2018 và số còn lại trong năm 2019).