13/11/2017

Tin quan trọng tuần này là đấu thầu Sri Lanka, hàng dài các giá chào thầu, đã được lọc bỏ một số giá bỏ thầu không đáp ứng các chỉ tiêu.

06/11/2017

Đấu thầu Nhật Bản tuần này hôm 27/10 mua 46.000 tấn gồm 25.000 tấn gạo hạt trung bình (13.000 tấn gạo Mỹ và 12.000 tấn đấu thầu toàn cầu)...

Bản Tin 1136 (Ngày 03/11/2017 Đến Ngày 09/11/2017)

Bản Tin 1135 (Ngày 27/10/2017 Đến Ngày 02/11/2017)