09/02/2017

Phiên đấu thầu gạo đầu tiên trong năm 2017 của Thái Lan sẽ được tổ chức vào ngày 16/2 tới đây, với lượng gạo vào khoảng 2,87 triệu tấn, theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan.