20/08/2018

Để hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thành phố nâng cao nhận thức về thương hiệu, TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP (là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Trường Cao Đẳng Kinh tế Đối Ngoại tổ chức Chương trình đào tạo, tư vấn “CÁC VẤN ĐỀ VỀ THƯƠNG HIỆU, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ”.

06/08/2018

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha vừa phát hiện thêm một công ty cũng do ông Mohamed Tuhami thành lập có dấu hiệu đáng ngờ trong quá trình giao dịch với các doanh nghiệp...

07/08/2018

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức về việc thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Bộ Kinh tế và Công nghệ CHLB Đức (nay là Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức)...

25/07/2018

TCVN 11888:2017 thay thế TCVN 56444:2008 và TCVN 1643:2008. TCVN 11888:2017 do Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.