19/03/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

05/03/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.000– 6.200 đ/kg, lúa dài khoảng 6.300 – 6.600 đ/kg.

14/03/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

12/02/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.700 đ/kg.