13/03/2017

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.350– 5.450 đ/kg, lúa dài khoảng 5.700 – 5.800 đ/kg.

27/02/2017

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.200– 5.300 đ/kg, lúa dài khoảng 5.700 – 5.800 đ/kg.

06/03/2017

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.300– 5.400 đ/kg, lúa dài khoảng 5.700 – 5.800 đ/kg.

20/02/2017

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.200– 5.300 đ/kg, lúa dài khoảng 5.400 – 5.500 đ/kg.