11/06/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.300– 6.400 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

02/05/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.400– 6.500 đ/kg, lúa dài khoảng 6.750 – 6.850 đ/kg.

04/06/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.700– 6.800 đ/kg, lúa dài khoảng 7.100 – 7.200 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 8.600 – 8.700 đ/kg tùy từng địa phương,...

23/04/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.300– 6.400 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.