11/07/2017

Sri Lanka thể hiện quan tâm trong việc mua khoảng 300.000 tấn gạo từ Pakistan để đáp ứng thiếu hụt trong nước do hạn hán.

Ban đầu Pakistan sẽ cung cấp ít nhất 25.000 tấn gạo sang Sri Lanka khẩn cấp. Số lượng còn lại, Tổng Công ty Thương mại Pakistan (TCP) và Công ty Bán lẻ (CWE: Cooperatives Wholesale Establishment) tại Sri Lanka sẽ thảo luận lộ trình mua và giá vào tháng 9/10 trong vụ mới sắp tới.

Cả hai phía thảo luận về Bản Ghi nhớ (MOU) giữa TCP và CWE về cung cấp các hàng hóa khác chẳng hạn như đường.

(Nguồn: The Nation)